Jesteśmy otwarci na współpracę z Zarządcami Nieruchomości, dla których możemy świadczyć usługę prowadzenia księgowości Wspólnot Mieszkaniowych.

 

W wariancie adresowanym do firm zarządzających proponujemy:

 • Założenie ksiąg rachunkowych umożliwiających ewidencję kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej zgodnie z art. 29 ust. 1 Ustawy o własności lokali (po nowelizacji z dn.16 marca 2000r.)
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość) w sposób umożliwiający należytą ewidencję przychodów, kosztów i rozliczeń z właścicielami, usługodawcami, dostawcami mediów oraz z innych tytułów
 • Odbiór dokumentów z biura wspólnoty lub siedziby zarządcy/administratora oraz dostarczanie wykonanych zestawień i sprawozdań
 • Pełnienie na potrzeby członków wspólnoty dyżurów telefonicznych w siedzibie biura
 • Pełnienie dyżurów w siedzibie zarządcy nieruchomości
 • Dokonywanie okresowych rozliczeń mediów na podstawie dostarczonego przez administratora spisu stanów liczników
 • Okresowe sporządzanie sprawozdań o wysokości przychodów i kosztów wspólnoty
 • Sporządzanie obowiązujących deklaracji podatkowych oraz deklaracji i raportów do ZUS-u
 • Uczestnictwo w rocznych zebraniach sprawozdawczych
 • Przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych
 • Sporządzanie zestawień, raportów także w wersji elektronicznej

 

 logo_duze

BIURO:

ul. Wary

WSPÓLNA IZBA KSIĘGOWA
Agnieszka Goc

ul. Zachodnia 28
05-140 Izbica, Serock n.Narwią
NIP: 118-081-34-25, REGON: 146516450

Kontakt:
Agnieszka Goc
Kom. 604-900-750,
agnieszka.goc@izbaksiegowa.pl